شبکه مجازی MYUX

این شبکه با الهام از اینستاگرام ساخته شده است و در این شبکه امکان قرار دادن پست متنی و یا عکس دار وجود دارد.
همچنین امکان قرار دادن فایلهای ویدیویی و انجام دایرکت و ....
به دلیل آزمایشی بودن این فعالیت از قرار دادن اطلاعات مهم و شخصی در اینجا جدا خود داری نمایید.
مسئولیت در نظر نگرفتن این اعلان بر عهده خود شماست. شما می توانید بر حسب سطح دسترسی که به سیستم وارد شده اید اقدام به قرار دادن اطلاعات یا به روز رسانی آن بفرمایید.
با توجه به تعجیلی که در انجام این پروژه شده است پیش بینی اینکه قسمتی به خوبی کار نکند دور از انتظار نیست.
در صورتیکه از قبل بر روی این سیستم کاربری تعریف نکرده اید توصیه می شود حتما این کار را بکنید چرا که دسترسی از طریق اکانت گوگل محدودیت های دسترسی برای شما در پی خواهد داشت.